Op Stoom

De Verbeelding werkt voor de tussenschoolse en buitenschoolse opvang samen met kinderopvang Op Stoom.

Tussenschoolse opvang voor alle kinderen

Tijdens de TSO eten de leerkrachten met de kinderen en de pedagogisch medewerkers van Op Stoom nemen de groepen vervolgens van de leerkrachten over om buiten te spelen. 

Buitenschoolse opvang

Op Stoom verzorgt ook op beide lokaties buitenschoolse opvang. Bij unit 1 is dat uitsluitend voor kinderen van De Verbeelding. Op de BSO aan de Planetenlaan 168 heeft Op Stoom al jarenlang een BSO voor ondermeer kinderen van basisschool De Zonnewijzer en De Bavinckschool. Voor de kinderen van de De Verbeelding start de BSO dagelijks in de eigen Verbeelding-groep en daarna nemen de kinderen deel aan de verschillende BSO-activiteiten die georganiseerd worden in het gebouw. Natuurlijk zullen de kinderen van beide BSO groepen elkaar ontmoeten en met elkaar spelen.

Aanmelden

Inschrijven kan via de website van Op Stoom: www.opstoom.nl

Vragen over de planning en plaatsing kun je mailen naar planning@opstoom.nl of bellen met 023-2302004 (Op Stoom is bereikbaar van 8.00-12.30 uur). Voor het inschrijven van je kind voor de TSO rekenen we geen administratiekosten.

Tanja Steenhuis is de clustermanager van de locatie, tanja.steenhuis@opstoom.nl.

Als ouder bent u vrij in uw keuze voor een opvangorganisatie.