De horizon van de school is dat kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’.

Het doel hierbij is het geven van goed, modern, uitdagend en degelijk onderwijs dat past bij de huidige en toekomstige maatschappij waarin wij leven. Basis daarbij is wat ons betreft altijd respect en het feit dat kinderen zich veilig en geborgen weten op school. Wij werken waardengestuurd.

 
 
 
 
 
 

VACATURES

Voor schooljaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar een vakleerkracht gym voor de woensdagochtend. Voor meer info:

Marjon Weterings-van den Berg

marjon.weterings@salomoscholen.nl

 
 
 

© 2017  De Verbeelding   -   Door Stichting Salomo