top of page

Bent u op zoek naar een innovatieve school waar uw kind leert leren met hoofd, hart en handen?

Sinds 1 januari 2018 heeft Stichting TWijs een nieuwe interconfessionele basisschool geopend op de Louis Couperusstraat in Haarlem Noord: De Verbeelding.

De school wordt vanaf groep 1 opgebouwd. Elk jaar stromen er weer nieuwe leerlingen in.

 

 

 

 

 

 

Op dit moment heeft de school twee locaties.

Locatie Louis Couperusstraat (groep 1 t/m 3)

Locatie Ambachtstraat (groep 4 t/m 7).

Kennismaking met De Verbeelding:

Voor geïnteresseerde ouders verzorgen wij regelmatig een kennismakingsmoment van 9.00-9.45 uur. We treffen elkaar bij de hoofdingang aan de Louis Couperusstraat. 

Tijdens deze bijeenkomst ziet u de school in werking, kunt u sfeer proeven, ontvangt u informatie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Graag aanmelden via contactformulier.

Voor degene die niet in de gelegenheid is onze school te bezoeken, verwijzen wij u graag naar de onderstaande link:

https://youtu.be/zIDfiMqFdak

Data inloopochtenden:

woensdag 14 september 2022, 9.00-9.45 uur

woensdag 21 september 20022, 9.00-9.45 uur

woensdag 9 november 2022, 9.00-9.45 uur (vol)

woensdag 7 december 2022, 9.00-9.45 uur (vol)

woensdag 14 december 2022, 9.00-9.45 uur (vol)

donderdag 12  januari 2023, 9.00-9.45 uur (vol)

woensdag 18 januari 2023, 9.00-9.45 uur 

woensdag 15 maart 2023, 9.00-9.45 uur (vol)

De komende tijd zijn er geen inloopmomenten, omdat wij voor kinderen geboren tussen januari en augustus 2020 geen plek meer hebben. 

Broertjes en zusjes hebben automatisch plek. De komende periode zijn er zoveel broertjes en zusjes aangemeld, dat wij al helemaal vol zitten. 

Als wij voor de kinderen geboren tussen september en december 2020 plek hebben, dan zullen wij weer inloopochtenden organiseren en de data op de website plaatsen. 

Mocht u naar aanleiding van de film en/of de inloop nog vragen hebben, ontvangen wij graag een e-mail met uw telefoonnummer. U wordt dan door ons terug gebeld.

Alle informatie over aanmelden/plaatsingsbeleid Haarlem vindt u in onderstaande link en bij de downloads van deze website.

http://www.bladerpdf.nl/plaatsingsbeleid/haarlem/

http://www.bladerpdf.nl/plaatsingsbeleid/haarlem/UK


 

MISSIE

DE VERBEELDING

De horizon van de school is dat kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’.

Het doel hierbij is het geven van goed, modern, uitdagend en degelijk onderwijs dat past bij de huidige en toekomstige maatschappij waarin wij leven. Basis daarbij is wat ons betreft altijd respect en het feit dat kinderen zich veilig en geborgen weten op school. Wij werken waardengestuurd.

ONZE KERNWAARDEN ZIJN:

Ga met je muis over de afbeeldingen

VER
TROU
WEN
VER
WON
DERING
EIGEN
HEID
VER
BIN
DING
DUUR
ZAAM
MISSIE

HET ONDERWIJS

Op De Verbeelding worden jaargroepen geclusterd in units. Units zijn ‘eenheden’ van maximaal drie stamgroepen met meerdere teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs.

 

Dit schooljaar is er een onderbouwunit met drie heterogene stamgroepen (groep 1/2/3)  en een middenbouwunit met drie heterogene stamgroepen (groep 4/5 en  6/7). In een later stadium komt er ook en bovenbouwunit bij (groep 7/8).  Alle kinderen hebben hun eigen stamgroep waarmee zij de dag beginnen, lunchen en eindigen. We vinden het heel belangrijk dat kinderen ook een eigen groep met een vaste leerkracht hebben waar zij zich thuis voelen en gezien weten.

 

Op de Verbeelding wordt vakoverstijgend en thematisch gewerkt met behulp van IPC, het Internationale Primary Curriculum. Vanaf de middenbouwunit worden aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en ook creatieve vakken, internationalisering en burgerschap projectmatig en in samenhang aangeboden. Hierbij is veel aandacht voor vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerkend leren, onderzoekend leren, informatievaardigheden,  ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Er is uiteraard ook aandacht voor persoonsvorming; leren leren en het leren zichtbaar maken hoort hier ook bij.

In de ochtenden is er veel aandacht voor de kernvakken taal, lezen,  rekenen/wiskunde en motorische vaardigheden. Kinderen volgen de lessen op hun eigen niveau bij gespecialiseerde leraren.

In de onderbouwunit wordt gewerkt  met het EYP (early years programm) van IPC. Vanaf groep 1 wordt spelenderwijs Engels gegeven. In de toekomst willen we samenwerken met de International School Haarlem.

Het werken in units en het vakoverstijgend werken heeft consequenties voor het gebouw.

De ruimtes zijn multifunctioneel  ingericht, met gevarieerde werk- en speelplekken.

ONDERWIJS

SCHOOLTIJDEN & VAKANTIES & STUDIEDAGEN

De school hanteert een continurooster.

Schooltijden unit 1 locatie Louis Couperusstraat:

ma, di, do, vrij: 8.30 tot 14.45 uur

woe:                  8.30 tot 12.00 uur.

Schooltijden unit 2 locatie Ambachtstraat:

ma, di, do, vrij: 8.20 tot 14.35 uur

woe:                  8.20 tot 11.50 uur

Data schoolvakanties 2022-2023:

Herfstvakantie:          maandag 17 oktober 2022 t/m zondag 23 oktober 2022

Kerstvakantie:            vrijdag 23 december 12.00 uur t/m zondag 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie:     maandag 27 februari 2023 t/m zondag 5 maart 2023

Pasen:                         vrijdag 7 april 2023  t/m maandag 10 april 2023

Meivakantie:               maandag 24 april 2023 t/m zondag 7 mei 2023

Hemelvaart:                donderdag 18 mei 2023 t/m zondag 21 mei 2023

Pinksteren:                  maandag 29 mei 2023

zomervakantie:           vrijdag 21 juli 2023 12.00 uur t/m zondag 3 september 2023

 

Data studiedagen 2022-2023:

Studiedag 1            maandag 29 augustus 2022                 

Studiedag 2            maandag 24 oktober 2022                

Studiedag 3            woensdag 11 januari 2023                

Studiedag 4            vrijdag 24 februari 2023               

Studiedag 5            donderdag 20 april 2023               

Studiedag 6            dinsdag 20 juni 2023             

Studiedag 7            woensdag 12 juli 2023              

Ouders kunnen eenmalig gedurende de  héle basisschoolperiode  zelf een extra week vakantie plannen. Deze week mag niet voor of na de zomervakantie worden gepland. Zo is het voor u als ouder mogelijk om één keer  gedurende de héle basisschoolperiode van uw kind met vakantie te gaan buiten de landelijk geldende vakantiedata. Op deze manier bieden we u meer flexibiliteit en is keuze voor een goedkopere vakantieperiode een optie.

SCHOOLTIJDEN

VOOR- EN BUITENSCHOOLS AANBOD

Als ouder bent u vrij in uw keuze voor een opvangorganisatie. Op De Verbeelding werken wij intensief samen met Op Stoom. Zij verzorgen onze tussenschoolse opvang voor alle leerlingen en de BSO en evt. VSO voor leerlingen  waarvan de ouders een contract met Op Stoom hebben afgesloten.

Op Stoom

Vanaf het nieuwe schooljaar, 2022-2023, gaat kinderopvang Op Stoom samenwerken met basisschool De Verbeelding. Na de zomervakantie gaat BSO Zonnewijzer - De Verbeelding open voor de kinderen van groep 4 tot en met 7.

Op de BSO aan de Planetenlaan 168 heeft Op Stoom al jarenlang een BSO voor de kinderen van basisschool de Zonnewijzer. Omdat de Verbeelding een tweede locatie start in het gebouw van Zonnewijzer 2 voor de groepen 4 t/m 7, starten we een nieuwe groep voor deze kinderen. De BSO start dagelijks in de eigen Verbeelding-groep en daarna nemen de kinderen deel aan de verschillende BSO-activiteiten die georganiseerd worden in het gebouw. Natuurlijk zullen de kinderen van beide BSO groepen elkaar ontmoeten en met elkaar spelen.

Voor de groepen 4 tot en met 7 van De Verbeelding gaat Op Stoom ook de VSO (voorschoolse opvang) en TSO (tussenschoolse opvang) verzorgen.

De VSO start om 7.30 en kinderen van zowel De Zonnewijzer als De Verbeelding kunnen hier opgevangen worden.

Tijdens de TSO eten de leerkrachten met de kinderen en de pedagogisch medewerkers van Op Stoom nemen de groepen vervolgens van de leerkrachten over om buiten te spelen.

Vanaf 1 april 2023 zal Op Stoom ook de TSO en BSO op locatie Louis Couperusstraat gaan verzorgen.

Aanmelden

Inschrijven kan  via de button inschrijven op de website van Op Stoom: www.opstoom.nl

Vragen over de planning en plaatsing kun je mailen naar planning@opstoom.nl of bellen met 023-2302004 (Op Stoom is bereikbaar van 8.00-12.30 uur). Voor het inschrijven van je kind voor de TSO rekenen we geen administratiekosten.

Goed om te weten Tanja Steenhuis is de clustermanager van de locatie, tanja.steenhuis@opstoom.nl.

 

BUITENSCHOOLS AANBOD
FOTO'S

TEAM

Op De Verbeelding zijn werkzaam: 

Annelies Kuiper (leerkracht unit 2, groep 6/7)

Davey Aarts (gespecialiseerd pedagogisch medewerker, Op Stoom)

Dorien Höhner (leerkracht unit 1, roze flamingo)

Heleen Postma-van Roon (leerkracht unit 1, roze flamingo, unit-coördinator)

Joske van Essen (leerkracht unit 2, panters)

Jozefien v.d. Linden (leerkracht unit 2, pinguïns)

Kelsey Vreeken (leerkracht unit 2, groep 6/7)

Lenneke Fennema (leerkracht unit 2, panters)

Marjon Weterings-van den Berg (RDO-directeur en onderwijsontwikkelaar)

Marianna Gittins (leerkracht unit 1, oranje tijger)

Margreet Spit (leerkracht unit 1, blauwe walvis)

Sabine Wanders (administratief medewerker)

Sandra Hogenkamp (leerkracht unit 1, blauwe walvis)

Suzanne van Riessen (leerkracht unit 1, oranje tijger)

Tanja Steenhuis (clustermanager Op Stoom)

Youp Timmermans (vakdocent gym)

 

 

TEAM

VACATURES

Voor schooljaar 2023-2024 zijn we op zoek naar een ervaren leerkracht voor onze eerste stamgroep 7/8 in de bovenbouwunit. De vacature verschijnt binnenkort op de website van TWijs.

VACATURES
DOWNLOADS

DOWNLOADS

SCHOOLGIDS

OUDERBROCHURE IPC

MR

AANMELDPROCEDURE

AANMELDFORMULIER

LEERPLICHT

AANVRAAGFORMULIER EXTRA VERLOF

PRIVACYSTATEMENT  TWIJS

OUDERBROCHURE

CONTACT

CONTACT

E-MAIL ONS!

marjon.weterings@twijs.nl

mr.verbeelding.twijs.nl

POSTADRES

Louis Couperusstraat 2

2024 HH Haarlem

TELEFOONNUMMER

023 2200003 (locatie Louis Couperusstraat)

023-2200022 (locatie Ambachtstraat)

Bericht ontvangen!

 De Verbeelding is een school van stichting TWijs    

bottom of page