top of page

Bent u op zoek naar een innovatieve school waar uw kind leert leren met hoofd, hart en handen?

Sinds 1 januari 2018 heeft Stichting TWijs een nieuwe interconfessionele basisschool geopend op de Louis Couperusstraat in Haarlem Noord: De Verbeelding.

De school wordt vanaf groep 1 opgebouwd. Elk jaar stromen er weer nieuwe leerlingen in.

 

 

 

 

 

 

Op dit moment heeft de school twee locaties.

Locatie Louis Couperusstraat (3 stamgroepen 1/2/3 en 1 stamgroep 7/8)

Locatie Ambachtstraat (3 stamgroepen 4/5/6).

Kennismaking met De Verbeelding:

Voor geïnteresseerde ouders verzorgen wij regelmatig een kennismakingsmoment van 9.00-9.45 uur. We treffen elkaar bij de hoofdingang aan de Louis Couperusstraat. 

Tijdens deze bijeenkomst ziet u de school in werking, kunt u sfeer proeven, ontvangt u informatie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Graag aanmelden via contactformulier.

Voor degene die niet in de gelegenheid is onze school te bezoeken, verwijzen wij u graag naar de onderstaande link:

https://youtu.be/zIDfiMqFdak

Data inloopochtenden:

woensdag 15 nov 2023

donderdag 30 nov 2023

maandag 11 dec 2023

woensdag 10 jan 2024

dinsdag 16 jan 2024

woensdag 14 feb 2024

maandag 8 april 2024

woensdag 15 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

Mocht u naar aanleiding van de film en/of de inloop nog vragen hebben, ontvangen wij graag een e-mail met uw telefoonnummer. U wordt dan door ons terug gebeld.

Alle informatie over aanmelden/plaatsingsbeleid Haarlem vindt u in onderstaande link en bij de downloads van deze website.

http://www.bladerpdf.nl/plaatsingsbeleid/haarlem/

http://www.bladerpdf.nl/plaatsingsbeleid/haarlem/UK


 

MISSIE

DE VERBEELDING

De horizon van de school is dat kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’.

Het doel hierbij is het geven van goed, modern, uitdagend en degelijk onderwijs dat past bij de huidige en toekomstige maatschappij waarin wij leven. Basis daarbij is wat ons betreft altijd respect en het feit dat kinderen zich veilig en geborgen weten op school. Wij werken waardengestuurd.

ONZE KERNWAARDEN ZIJN:

Ga met je muis over de afbeeldingen

VER
TROU
WEN
VER
WON
DERING
EIGEN
HEID
VER
BIN
DING
DUUR
ZAAM
MISSIE

HET ONDERWIJS

Op De Verbeelding worden jaargroepen geclusterd in units. Units zijn ‘eenheden’ van maximaal drie stamgroepen met meerdere teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs.

 

Dit schooljaar is er een onderbouwunit met drie heterogene stamgroepen 1/2/3 , een middenbouwunit met drie heterogene stamgroepen 4/5/6 en een bovenbouwunit met één heterogene stamgroep 7/8.  Alle kinderen hebben hun eigen stamgroep waarmee zij de dag beginnen, lunchen en eindigen. We vinden het heel belangrijk dat kinderen ook een eigen groep met een vaste leerkracht hebben waar zij zich thuis voelen en gezien weten.

 

Op de Verbeelding wordt vakoverstijgend en thematisch gewerkt met behulp van IPC, het Internationale Primary Curriculum. Vanaf de middenbouwunit worden aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en ook creatieve vakken, internationalisering en burgerschap projectmatig en in samenhang aangeboden. Hierbij is veel aandacht voor vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerkend leren, onderzoekend leren, informatievaardigheden,  ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Er is uiteraard ook aandacht voor persoonsvorming; leren leren en het leren zichtbaar maken hoort hier ook bij.

In de ochtenden is er veel aandacht voor de kernvakken taal, lezen,  rekenen/wiskunde en motorische vaardigheden. Kinderen volgen de lessen op hun eigen niveau bij gespecialiseerde leraren.

In de onderbouwunit wordt gewerkt  met het EYP (early years programm) van IPC. Vanaf groep 1 wordt spelenderwijs Engels gegeven. In de toekomst willen we samenwerken met de International School Haarlem.

Het werken in units en het vakoverstijgend werken heeft consequenties voor het gebouw.

De ruimtes zijn multifunctioneel  ingericht, met gevarieerde werk- en speelplekken.

ONDERWIJS

SCHOOLTIJDEN & VAKANTIES & STUDIEDAGEN

De school hanteert een continurooster.

Schooltijden unit 1 locatie Louis Couperusstraat:

ma, di, do, vrij: 8.30 tot 14.45 uur

woe:                  8.30 tot 12.00 uur.

Schooltijden unit 2 locatie Ambachtstraat:

ma, di, do, vrij: 8.20 tot 14.35 uur

woe:                  8.20 tot 11.50 uur

Data schoolvakanties 2023-2024:

Herfstvakantie:          Za 21-10-2023 t/m zo 29-10-2023      

Kerstvakantie:            Za 23-12-2023 t/m zo 07-01-2024          

Voorjaarsvakantie:     Za 17-02-2024 t/m zo 25-02-2024 

Pasen:                         Vr 29-03-2024 t/m ma 01-04-2024 

Meivakantie:              Za 27-04-2024 t/m zo 12-05-2024

Pinksteren:                 Zo 19-05-2024 t/m ma 20-05-2024 

Zomervakantie:          Vr 19-07-2024 om 12 uur t/m zo 01-09-2024 

 

Data studiedagen 2023-2024:

woensdag 18 oktober 2023 

maandag 30 oktober 2023 

woensdag 6 december 2023 

vrijdag 16 februari 2024 

dinsdag 2 april 2024 

donderdag 6 juni 2024 

Ouders kunnen eenmalig gedurende de  héle basisschoolperiode  zelf een extra week vakantie plannen. Deze week mag niet voor of na de zomervakantie worden gepland. Zo is het voor u als ouder mogelijk om één keer  gedurende de héle basisschoolperiode van uw kind met vakantie te gaan buiten de landelijk geldende vakantiedata. Op deze manier bieden we u meer flexibiliteit en is keuze voor een goedkopere vakantieperiode een optie.

SCHOOLTIJDEN

VOOR- EN BUITENSCHOOLS AANBOD

Als ouder bent u vrij in uw keuze voor een opvangorganisatie. Op De Verbeelding werken wij intensief samen met Op Stoom. 

Op Stoom

Vanaf het schooljaar, 2022-2023, werkt kinderopvang Op Stoom samen met basisschool De Verbeelding. Op Stoom verzorgt op beide locaties de TSO voor alle leerlingen van De Verbeelding en de VSO en BSO voor ouders die zelf een contract hebben afgesloten.

Op de BSO aan de Planetenlaan 168 heeft Op Stoom al jarenlang een BSO voor de kinderen van basisschool de Zonnewijzer. Voor de kinderen van de De Verbeelding start de BSO dagelijks in de eigen Verbeelding-groep en daarna nemen de kinderen deel aan de verschillende BSO-activiteiten die georganiseerd worden in het gebouw. Natuurlijk zullen de kinderen van beide BSO groepen elkaar ontmoeten en met elkaar spelen.

Tijdens de TSO eten de leerkrachten met de kinderen en de pedagogisch medewerkers van Op Stoom nemen de groepen vervolgens van de leerkrachten over om buiten te spelen.

Aanmelden

Inschrijven kan  via de button inschrijven op de website van Op Stoom: www.opstoom.nl

Vragen over de planning en plaatsing kun je mailen naar planning@opstoom.nl of bellen met 023-2302004 (Op Stoom is bereikbaar van 8.00-12.30 uur). Voor het inschrijven van je kind voor de TSO rekenen we geen administratiekosten.

Goed om te weten Tanja Steenhuis is de clustermanager van de locatie, tanja.steenhuis@opstoom.nl.

 

BUITENSCHOOLS AANBOD
FOTO'S

TEAM

Op De Verbeelding zijn werkzaam: 

Davey Aarts (gespecialiseerd pedagogisch medewerker, Op Stoom)

Dorien Höhner (leerkracht unit 1, roze flamingo)

Ellis van Woerkom (onderwijsassistent)

Francis van Dijk (directeur)

Joëlle Hazeleger (leerkracht unit 3)

Joske van Essen (leerkracht unit 2, panters)

Jozefien v.d. Linden (leerkracht unit 2, pinguïns)

Judith Slootheer (leerkracht unit 2, panda's)

Lenneke Fennema (leerkracht unit 1, roze flamingo)

Manita Delissen (leerkracht unit 2, panters)

Marianna Gittins (leerkracht unit 1, oranje tijger)

Margreet Spit (leerkracht unit 1, blauwe walvis)

Monique Hessels (administratief medewerkster)

Renée Widdershoven (leerkracht unit 2, panda's en pinguïns)

Renske Steenhuizen (onderwijsassistent)

Suzanne van Riessen (leerkracht unit 1, oranje tijger)

Tanja Steenhuis (clustermanager Op Stoom)

Veerle van Balen (leerkracht unit 3)

Youp Timmermans (vakdocent gym)

Yvette van Kleef (leerkracht unit 1, oranje tijger)

 

 

TEAM

VACATURES

VACATURES
DOWNLOADS

DOWNLOADS

SCHOOLGIDS

OUDERBROCHURE IPC

MR

AANMELDPROCEDURE

AANMELDFORMULIER

LEERPLICHT

AANVRAAGFORMULIER EXTRA VERLOF

PRIVACYSTATEMENT  TWIJS

OUDERBROCHURE

CONTACT

CONTACT

E-MAIL ONS!

marjon.weterings@twijs.nl

mr.verbeelding.twijs.nl

POSTADRES

Louis Couperusstraat 2

2024 HH Haarlem

TELEFOONNUMMER

023 2200003 (locatie Louis Couperusstraat)

023-2200022 (locatie Ambachtstraat)

Bericht ontvangen!

 De Verbeelding is een school van stichting TWijs    

bottom of page