Bent u op zoek naar een innovatieve school waar uw kind leert leren met hoofd, hart en handen?

Sinds 1 januari 2018 heeft Stichting TWijs een nieuwe interconfessionele basisschool geopend op de Louis Couperusstraat in Haarlem Noord: De Verbeelding.

De school wordt vanaf groep 1 opgebouwd. Elk jaar stromen er weer nieuwe leerlingen in. Op dit moment heeft de school leerlingen

in de leeftijd van de

jaargroepen 1 t/m 6.

 

Kennismaking met De Verbeelding:

Voor geïnteresseerde ouders verzorgen wij regelmatig een kennismakingsmoment van 9.00-9.45 uur. We treffen elkaar bij de hoofdingang aan de Louis Couperusstraat. 

Tijdens deze bijeenkomst ziet u de school in werking, kunt u sfeer proeven, ontvangt u informatie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor degene die niet in de gelegenheid is onze school te bezoeken, verwijzen wij u graag naar de onderstaande link:

https://youtu.be/zIDfiMqFdak

Data inloopochtenden:

woensdag 1 september 2021, 9.00-9.45 uur

donderdag 9 september  2021, 9.00-9.45 uur

donderdag 4 november 2021, 9.00-9.45 uur

woensdag 10 november 2021, 9.00-9.45 uur

donderdag 13 januari 2022, 9.00-9.45 uur, digitaal via Teams

donderdag 20 januari 2022, 9.00-9.45 uur, digitaal via Teams

woensdag 23 maart 2022, 9.00-9.45 uur

donderdag 31 maart 2022, 9.00-9.45 uur

woensdag 18 mei 2022, 9.00-9.45 uur

woensdag 22 juni 2022, 9.00-9.45 uur

Mocht u naar aanleiding van de film en/of de inloop nog vragen hebben, ontvangen wij graag een e-mail met uw telefoonnummer. U wordt dan door ons terug gebeld.

Alle informatie over aanmelden/plaatsingsbeleid Haarlem vindt u in onderstaande link en bij de downloads van deze website.

http://www.bladerpdf.nl/plaatsingsbeleid/haarlem/

http://www.bladerpdf.nl/plaatsingsbeleid/haarlem/UK


 

MISSIE

DE VERBEELDING

De horizon van de school is dat kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’.

Het doel hierbij is het geven van goed, modern, uitdagend en degelijk onderwijs dat past bij de huidige en toekomstige maatschappij waarin wij leven. Basis daarbij is wat ons betreft altijd respect en het feit dat kinderen zich veilig en geborgen weten op school. Wij werken waardengestuurd.

ONZE KERNWAARDEN ZIJN:

Ga met je muis over de afbeeldingen

VER
TROU
WEN
VER
WON
DERING
EIGEN
HEID
VER
BIN
DING
DUUR
ZAAM
 

HET ONDERWIJS

Op De Verbeelding worden jaargroepen geclusterd in units. Units zijn ‘eenheden’ van maximaal drie stamgroepen met meerdere teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs.

 

Dit schooljaar is er een onderbouwunit met drie heterogene stamgroepen (groep 1, 2 en 3)  en een middenbouwunit met twee heterogene stamgroepen (groep 4, 5 en 6). In een later stadium komt er ook en bovenbouwunit bij (groep 7 en 8).  Alle kinderen hebben hun eigen stamgroep waarmee zij de dag beginnen, lunchen en eindigen. We vinden het heel belangrijk dat kinderen ook een eigen groep met een vaste leerkracht hebben waar zij zich thuis voelen en gezien weten.

 

Op de Verbeelding wordt vakoverstijgend en thematisch gewerkt met behulp van IPC, het Internationale Primary Curriculum. Vanaf de middenbouwunit worden aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en ook creatieve vakken, internationalisering en burgerschap projectmatig en in samenhang aangeboden. Hierbij is veel aandacht voor vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerkend leren, onderzoekend leren, informatievaardigheden,  ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Er is uiteraard ook aandacht voor persoonsvorming; leren leren en het leren zichtbaar maken hoort hier ook bij.

In de ochtenden is er veel aandacht voor de kernvakken taal, lezen,  rekenen/wiskunde en motorische vaardigheden. Kinderen volgen de lessen op hun eigen niveau bij gespecialiseerde leraren.

In de onderbouwunit wordt gewerkt  met het EYP (early years programm) van IPC. Vanaf groep 1 wordt spelenderwijs Engels gegeven. In de toekomst willen we samenwerken met de International School Haarlem.

Het werken in units en het vakoverstijgend werken heeft consequenties voor het gebouw.

De ruimtes zijn multifunctioneel  ingericht, met gevarieerde werk- en speelplekken.

 

SCHOOLTIJDEN & VAKANTIES & STUDIEDAGEN

De school hanteert een continurooster. Alle kinderen gaan van 8.30 tot 14.45 uur naar school, behalve op woensdag: dan is er school van 8.30 tot 12.00 uur.

Data schoolvakanties 2021-2022:

Herfstvakantie:          zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021

Kerstvakantie:            vrijdag 24 december 2021 vanaf 12.00 uur t/m zondag 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie:     zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari 2022

Pasen:                         vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie:               zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022

Hemelvaart:                donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022

Pinksteren:                  maandag 6 juni 2022

Zomervakantie:          vrijdag 15 juli vanaf 12.00 uur t/m zondag 28 augustus 2022

 

Data studiedagen 2021-2022:

Studiedag 1                             vrijdag 3 september 2021

Studiedag 2                             maandag 25 oktober 2021

Studiedag 3                             dinsdag 26 oktober 2021

Studiedag 4                             woensdag 12 januari 2022

Studiedag 5                             maandag 28 februari 2022

Studiedag 6                             donderdag 14 april 2022

Studiedag 7                             donderdag 23 juni 2022

Ouders kunnen eenmalig gedurende de  héle basisschoolperiode  zelf een extra week vakantie plannen. Deze week mag niet voor of na de zomervakantie worden gepland. Zo is het voor u als ouder mogelijk om één keer  gedurende de héle basisschoolperiode van uw kind met vakantie te gaan buiten de landelijk geldende vakantiedata. Op deze manier bieden we u meer flexibiliteit en is keuze voor een goedkopere vakantieperiode een optie.

 

VOOR- EN BUITENSCHOOLS AANBOD

Op termijn wordt De Verbeelding een kindcentrum, waarbij er een inhoudelijke samenwerking is tussen de basisschool (onderwijs), tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang (kinderopvang).

De Verbeelding werkt inhoudelijk samen met Hero. Het buitenschools aanbod sluit aan bij de thema's die op school aan de orde zijn. Er wordt gemeenschappelijk gebruik gemaakt van een aantal ruimtes binnen De Verbeelding. De BSO is 51 weken per jaar geopend.  Hero verzorgt ook de tussenschoolse opvang. 

Op de website www.herokindcentra.nl vindt u meer informatie.

Bellen kan ook: 023 5123923

 
 

TEAM

Op De Verbeelding zijn werkzaam: 

Annelies Kuiper (leerkracht unit 2)

Dorien Höhner (leerkracht unit 1)

Heleen Postma-van Roon (leerkracht unit 1, unit-coördinator)

Jeroen van Hoek (ICT-coördinator, bovenschools)

Jozefien v.d. Linden (leerkracht unit 2)

Kelsey Vreeken (leerkracht unit 2)

Marjon Weterings-van den Berg (RDO-schoolleider en onderwijsontwikkelaar)

Marianna Gittins (leerkracht unit 1)

Margreet Spit (leerkracht unit 1)

Sabine Wanders (administratief medewerker)

Suzanne van Riessen (leerkracht unit 1)

Tamara van Oostwaard (leerkracht unit 1, vakleerkracht gym)

Yvette van Kleef (leerkracht unit 1)

Martine v.d. Ende (coördinator TSO/BSO)

 
 
 

DOWNLOADS

SCHOOLGIDS

OUDERBROCHURE IPC

MR

AANMELDPROCEDURE

AANMELDFORMULIER

LEERPLICHT

AANVRAAGFORMULIER EXTRA VERLOF

PRIVACYSTATEMENT  TWIJS

OUDERBROCHURE

 

CONTACT

E-MAIL ONS!

ADRES

Louis Couperusstraat 2

2024 HH Haarlem

TELEFOONNUMMER

023 2200003

Bericht ontvangen!

 De Verbeelding is een school van stichting TWijs