Bent u op zoek naar een innovatieve school waar uw kind leert leren met hoofd, hart en handen?

Sinds 1 januari 2018 heeft Stichting Salomo te Haarlem een nieuwe interconfessionele basisschool op de Louis Couperusstraat in Haarlem Noord: De Verbeelding.

Dit schooljaar 2020-2021 is er plek voor Haarlemse kinderen in de groepen 1, 2, 3, 4 en 5.

 

Kennismaking met De Verbeelding:

Voor geïnteresseerde ouders verzorgen wij regelmatig een inloopochtend van 9.00-9.45 uur.

Tijdens deze bijeenkomst ziet u de school in werking, kunt u sfeer proeven, ontvangt u informatie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

In verband met corona zullen de inloopmomenten voorlopig buiten de school plaatsvinden. We hanteren hierbij de richtlijnen vanuit RIVM.

We houden de grootte van de groep beperkt, zodat iedereen een goede indruk kan krijgen van de school. Per gezin kan één ouder zich aanmelden per mail. Ook bij slecht weer gaat de bijenkomst gewoon door. Het dragen van een mondkapje wordt op prijs gesteld.

Voor degene die niet in de gelegenheid is onze school te bezoeken, verwijzen wij u graag naar de onderstaande link:

https://youtu.be/zIDfiMqFdak

Data inloopochtenden:

donderdag 4 maart 2021 vooralsnog digitaal via Teams 9.00-9.30 uur, aanmelden per mail: marjon.weterings@twijs.nl

donderdag 15 april 2021, 9.00-9.45 uur

woensdag 19 mei 2021, 9.00-9.45 uur

Mocht u naar aanleiding van de film en of de inloop nog vragen hebben, ontvangen wij graag een e-mail met uw telefoonnummer. U wordt dan door ons terug gebeld.


 

MISSIE

DE VERBEELDING

De horizon van de school is dat kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’.

Het doel hierbij is het geven van goed, modern, uitdagend en degelijk onderwijs dat past bij de huidige en toekomstige maatschappij waarin wij leven. Basis daarbij is wat ons betreft altijd respect en het feit dat kinderen zich veilig en geborgen weten op school. Wij werken waardengestuurd.

ONZE KERNWAARDEN ZIJN:

Ga met je muis over de afbeeldingen

VER
TROU
WEN
VER
WON
DERING
EIGEN
HEID
VER
BIN
DING
DUUR
ZAAM
 

HET ONDERWIJS

Op De Verbeelding worden jaargroepen geclusterd in units. Units zijn ‘eenheden’ van maximaal drie stamgroepen met meerdere teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs.

 

Dit schooljaar is er een onderbouwunit met  kinderen uit de groepen 1 tot en met 3  en een unit voor de middenbouw (groep 4 en 5). In een later stadium komt er ook en bovenbouwunit bij (groep 6, 7 en 8).  Kinderen hebben hun eigen stamgroep waarin zij de dag beginnen, lunchen en eindigen. We vinden het heel belangrijk dat kinderen ook een eigen groep met een vaste leerkracht hebben waar zij zich thuis voelen en gezien weten.

 

Op de Verbeelding wordt vakoverstijgend en thematisch gewerkt met behulp van IPC, het Internationale Primary Curriculum. Vanaf de middenbouwunit worden aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en ook creatieve vakken, internationalisering en burgerschap projectmatig en in samenhang aangeboden. Hierbij is veel aandacht voor vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerkend leren, onderzoekend leren, informatievaardigheden,  ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Er is uiteraard ook aandacht voor persoonsvorming; leren leren en het leren zichtbaar maken hoort hier ook bij.

In de ochtenden is er veel aandacht voor de kernvakken taal, lezen,  rekenen/wiskunde en motorische vaardigheden. Kinderen volgen de lessen op hun eigen niveau bij gespecialiseerde leraren.

In de onderbouwunit wordt gewerkt  met het EYP (early years programm) van IPC. Vanaf groep 1 wordt spelenderwijs Engels gegeven. In de toekomst willen we samenwerken met de International School Haarlem.

Het werken in units en het vakoverstijgend werken heeft consequenties voor het gebouw.

De ruimtes zijn multifunctioneel  ingericht, met gevarieerde werk- en speelplekken.

 

SCHOOLTIJDEN & VAKANTIES & STUDIEDAGEN

De school hanteert een continurooster. Alle kinderen gaan van 8.30 tot 14.45 uur naar school, behalve op woensdag: dan is er school van 8.30 tot 12.00 uur.

Data schoolvakanties 2020-2021:

Herfstvakantie:          zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober 2020

Kerstvakantie:            zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie:     zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021

Pasen:                         vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie:               zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021

Hemelvaart:                donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei 2021

Pinksteren:                  maandag 24 mei 2021

Zomervakantie:          vrijdag 9 juli 12.00 uur t/m zondag 22 augustus 2021

 

Data studiedagen 2020-2021:

Studiedag 1                             19 oktober 2020

Studiedag 2                             18 december 2020

Studiedag 3                             3 februari 2021

Studiedag 4                             1 maart 2021

Studiedag 5                             1 april 2021

Studiedag 6                             3 juni 2021

 

Ouders kunnen eenmalig gedurende de  héle basisschoolperiode  zelf een extra week vakantie plannen. Deze week mag niet voor of na de zomervakantie worden gepland. Zo is het voor u als ouder mogelijk om één keer  gedurende de héle basisschoolperiode van uw kind met vakantie te gaan buiten de landelijk geldende vakantiedata. Op deze manier bieden we u meer flexibiliteit en is keuze voor een goedkopere vakantieperiode een optie.

 

VOOR- EN BUITENSCHOOLS AANBOD

Op termijn wordt De Verbeelding een kindcentrum, waarbij er een inhoudelijke samenwerking is tussen de basisschool (onderwijs), tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang (kinderopvang).

De Verbeelding werkt inhoudelijk samen met Hero. Het buitenschools aanbod sluit aan bij de thema's die op school aan de orde zijn. Er wordt gemeenschappelijk gebruik gemaakt van een aantal ruimtes binnen De Verbeelding. De BSO is 51 weken per jaar geopend.  Hero verzorgt ook de tussenschoolse opvang. 

Op de website www.herokindcentra.nl vindt u meer informatie.

Bellen kan ook: 023 5123923

 
 

TEAM

Op De Verbeelding zijn werkzaam: 

Dorien Höhner (leerkracht unit 1)

Heleen Postma-van Roon (leerkracht unit 1, unit-coördinator)

Jeroen van Hoek (ICT-coördinator, bovenschools)

Jozefien v.d. Linden (leerkracht unit 2)

Kelsey Vreeken (leerkracht unit 2)

Marjon Weterings-van den Berg (schoolleider en onderwijsontwikkelaar)

Marianna Gittins (leerkracht unit 1)

Margreet Spit (leerkracht unit 1 en 2)

Sabine Wanders (administratief medewerker)

Suzanne van Riessen (leerkracht unit 1)

Tamara van Oostwaard (leerkracht unit 1, vakleerkracht gym)

Martine v.d. Ende (coördinator TSO/BSO)

 

VACATURES

Voor schooljaar 2021-2021 zijn we in de middenbouw op zoek naar een leerkracht met lef, die werkt met hoofd, hart en handen!

Voor meer informatie, zie onderstaande link:

Vacature Leerkracht 4/5/6 Unitonderwijs De Verbeelding - Leerkracht 4/5/6 Unitonderwijs De Verbeelding - Werken bij (twijs.nl)

 

DOWNLOADS

SCHOOLGIDS

AANMELDPROCEDURE

BROCHURE DE VERBEELDING

AANMELDFORMULIER

LEERPLICHT

OUDERBROCHURE

OUDERBROCHURE IPC

JAARKALENDER 2020-2021

AANVRAAGFORMULIER EXTRA VERLOF

VACATURE

 
 

CONTACT

E-MAIL ONS!

ADRES

Louis Couperusstraat 2

2024 HH Haarlem

TELEFOONNUMMER

023 2200003

Bericht ontvangen!

De Verbeelding is een school van stichting Salomo Haarlem