Op de Verbeelding wordt vakoverstijgend en thematisch gewerkt met behulp van IPC, het Internationale Primary Curriculum.

IPC is een curriculum voor zaakvakken en een onderwijsconcept dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema‚Äôs. Van 'Missie naar Mars' tot 'Red de wereld' en 'Voortrekkers van verandering', het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen uit het basisonderwijs enthousiast en betrokken te maken. Elk thema sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt.

In de onderbouwunit wordt gewerkt met het EYP (early years programm) van IPC. Lerend spelen is een belangrijk uitgangspunt van IEYC. Interactie met de omgeving, leeftijdsgenoten en de leerkracht zijn daarbij essentieel om tot leren te komen.

Vanaf de middenbouwunit worden aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en ook creatieve vakken, internationalisering en burgerschap projectmatig en in samenhang aangeboden. Hierbij is veel aandacht voor vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerkend leren, onderzoekend leren, informatievaardigheden, ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Er is uiteraard ook aandacht voor persoonsvorming; leren leren en het leren zichtbaar maken hoort hier ook bij.

Vanaf groep 1 wordt (spelenderwijs) Engels gegeven.

Voor meer informatie bezoekt u de website van IPC Nederland.